حمایت‌ها
خدمات و حمایت های مرکز رشد:
  •       خدمات استقــرار (فضای دفتری اختصاصی، تجهیزات اداری، اتاق جلسات، سالن کنفرانس)
  •      خدمات اداری (صدور معرفی نامه ها، سامانه های اداری، نظافت عمومی، اینرتنت، تلفن،پیرینتر، فاکس)
  •      خدمات تخصصی (آزمایشگاه نمونه سازی سریع، امکان استفاده با تخفیف ویژه از آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی دانشکده های دانشگاه و مراکز همکار با مرکز رشد)
  •      خدمات ارتباطی (اطلاع رسانی ها، تبلیغات، شبکه های مجازی، کانال های ارتباطی با سایر نهادهای همکار)
  •      خدمات مشــاوره (حقوقی، بیمه، مالیات، بازاریـابی، فروش، عارضه یابی)
  •      خدمات آموزشــی (بـرگزاری دوره های آموزشی، سمینارها و کارگاه ها)
  •      خدمات و حمایت­های مالی (صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نصیر، نهاد های همکار)
  •    خدمات نمایشگاهی (نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فن بازار و نمایشگاه های تخصصی)
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/30
تعداد بازدید:
1444
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.