رشد (واحد فنآور حقوقی)
 

شرایط پذیرش و استقرار  واحدهای فناور

مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

واحدهای فناور که اغلب متشکل از اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی می باشند به واسطه تخصص، خلق ایده های نو، قدرت ریسک پذیری بالا، آشنایی با دانش روز دنیا و .... قابلیت رفع نیازهای جامعه و صنعت برپایه فناوری های جدید را دارا هستند. لذا شرکت های نوپا و استارتاپی جهت ادامه فعالیت و حضور موفق در بازار، علی رغم دانش فنی و تکنولوژی خود نیازمند آشنایی با الفبای کسب و کار و فراگیری دانش در این حوزه می باشند. مرکز رشد مأمنی مطمئن برای حذف موانع و کاهش مخاطرات و همچنین محلی برای ایجاد تسهیل گری، شبکه سازی و حمایت های لازم برای فعالیت های این شرکت ها است.بر این اساس در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ایجاد زیست بومی از عناصر تاثیر گذار بر کسب و کار، امکان رشد و توسعه کسب و کارهای دانش پایه را فراهم آورده ام.

شرایط اولیه پذیرش:

1-    شرکت دارای یک ایده محوری و همچنین طرح کسب و کار (Business plan) متناسب با محصول باشد.

2-    شرکت ثبت شده باشد (اخذ گواهی ثبت شرکت ها) و هیات موسس و اعضای تیم کاری مشخص باشد.

3-    شرکت نوپا باشد (کمتر از 5 سال از تاریخ تاسیس گذشته باشد).

4-    شرکت دارای محصول یا خدمت قابل ارایه به جامعه و صنعت بوده، و در مرحله فروش یا در حال تجاری سازی باشد. پر واضح است که مرکز رشد حامی واحدهای واحدهای دانش پایه است که امکان ارائه محصول و/یا خدمات را دارا هستند که دارای خلاقیت، نوآوری و دانش ارکان آن باشد.

5-    شرکت همزمان عضویت و استفاده از تسهیلات سایر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری را نداشته باشد.

6-    شرکت امتیازات لازم را از کمیته پذیرش کسب نماید.

روال پذیرش شرکتها برای استقرار در مرکز رشد