مدرسه اشتغال نصیر
مدارس اشتغال با آگاهی از نیازهای بخش صنعت و برقراری ارتباط با آن‌ها، می‌توانند با تقویت و تربیت نیروهای تحصیل‌کرده‌ی متخصص، گره‌ای از مشکلات بازار و صنعت کشور باز کنند. برطرف کردن نیاز صنعت از دانش‌آموختگان دانشگاهی و استفاده از تخصص و تجربیات دانش‌آموختگان از اهداف اصلی ایجاد مدارس اشتغال است. مدرسه اشتغال و مهارت نصیر با هدف افزایش مهارت‌های فردی ایجاد شده است تا افراد مسیر شغلی مناسب‌شان را بهتر شناسایی کرده و در آن بهتر و بیشتر موفق شوند. برای این کار در ابتدا خودتان را بهتر میشناسید؛ برای موفقیت در این مسیر مهارت‌هایی را می‌آموزید و در صورت جلب نظر شرکت‌ها، تجربه‌ی کار در محیط مشابه را خواهید داشت.