اولين جلسه شوراي مركز رشد در سال 98
اولين جلسه شوراي مركز رشد در سال 98
اولين جلسه شوراي مركز رشد در سال 98 روز يكشنبه 8 اردبيهشت ماه در مركز نوآوري نصير برگزار گرديد.
 
 
 
 اولين جلسه شوراي مركز رشد در سال 98 روز يكشنبه 8 اردبيهشت ماه در مركز نوآوري نصير برگزار گرديد.

در اين جلسه ابتدا سال جديد توسط مهندس ابراهيمي به عنوان رييس شورا، به تمامي اعضا تبريك گفته شد، سپس گزارشي از برنامه هاي آتي سال 98 در خصوص گسترش فضاي كالبدي مركز نوآوري نصير، ارائه گرديد. 

سپس شركت " گروه مهندسي فناوري مهفام اميد"  به ارائه در خواست خود مبني بر ورود به مركز رشد توسط آقاي همتي مديرعامل شركت، پرداختند كه شورا با ورود به دوره پيش رشد موافقت نمود.

در ادامه شركت "نوپويان آيديس"  به ارائه در خواست خود مبني بر ورود به مركز رشد توسط آقاي مطهري به عنوان مديرعامل شركت، پرداختند كه شورا با پذيرش آن در دوره رشد موافقت نمود.

در انتها مبلغ جديد اجاره دفاتر واحدهاي فناور مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

تاریخ:
1398/02/10
تعداد بازدید:
56
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.