1396/06/06
سه بر

« سه بر » مجموعه اي از افراد تحصيل كرده و كارآزموده در صنعت است. افرادي كه ضمن آشنايي با صنعت كشور، مشكلات و موانع پيشرو آن در جهت توسعه پايدار با اتكا بر دانش و علوم به روز  گرد هم جمع آمده اند. همچنين سه‎بر با نگرشي نو در مديريت و اصلاح ساختار منابع انساني به عنوان سرمايه كليدي در پيشرفت كشور در حال فعاليت مي‏باشد.

هدف توسعه دهندگان و مديران اين مجموعه كمك به همراستايي و پيشرفتي درون گرا با توجه به اصلاح و تسهيل در برخي روش ها مي باشد. ما معتقديم سه ضلع اصلي توسعه پايدار كشور صنعت، دانش و منابع انساني است. اگر نگاه ويژه اي به اين حوزه ها داشته باشيم خواهيم فهميد كه ارتباط تنگاتنگي بين اين سه حوزه وجود دارد كه متاسفانه در چند دهه اخير اين ارتباط با مشكلات گوناگون و بعضا غير قابل حلي مواجه شده است. به طوري كه امروزه ما شاهد پيشرفتي واحد و داراي ارتباط صحيح نيستيم. لذا برآن شده ايم كه به سهم خود، با فرهنگ سازي و مديريت منابع انساني، مهندسي و طراحي الگويي صحيح در شكل گيري و تقويت ارتباط اين سه حوزه يعني صنعت، دانش و انسان فعاليت كنيم.

باور ما اين است كه توسعه پايدار و شكوفايي كشور با پيشرفت هماهنگ اين سه حوزه محقق خواهد شد.

تارنما: به زودي

كانال ارتباطي: http://t.me/sebar_co
 
تعداد بازدید:
1355
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.