1396/06/06
سپهر نصير

مسئول هسته: اردلان ايزدي


زمينه فعاليت: آب، انرژي نو، محيط زيست

ايده محوري: بازيابي انرژي تجديدپذير از شبكههاي توزيع آب و سيستم­هاي آبرساني

معرفي و موضوع فعاليت:

هسته سپهر نصير با بهره‌گيري از توان علمي اعضاي اصلي خود در آذرماه 1395 و با هدف اوليت دهي به مسائل زيرساختهاي آبي و پيوند آن با ساير حوزه­هاي حياتي كشور از جمله انرژي (انرژيهاي نو و تجديدپذير) و محيط زيست (با تاكيد ويژه بر هوا و خاك) شكل گرفت و در همين سال با ايده انرژي تجديدپذير آبي قابل بازيابي از شبكههاي توزيع آب و سيستم­هاي آبرساني توانست در جشنواره ملي انرژيهاي تجديدپذير، رتبه اول و در جشنواره كسب كار دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، رتبه سوم در بخش ايدههاي نوآورانه را كسب نمايد. در اين طرح انرژي هيدروليكي مازاد موجود در جريان آب از طريق ميكروتوربينهاي آبي به انرژي مكانيكي تبديل و سپس به صورت انرژي الكتريكي (هيدروالكتريسيته) بازيابي مي­گردد. دستاورد ديگر اين طرح ايجاد امكان تصميم سازي در مورد موقعيت قرارگيري بهينه اين سيستم و نيز مقدار پتانسيل انرژي تخميني قابل بازيابي است. اين هدف با اضافه شدن جعبه ابزار (اپليكيشن) مديريت سيستم پيشنهادي، اطلاعات از هر جز سيستم را به صورت آنلاين دريافت، پردازش و ارائه مي­نمايد. سپهر نصير با هدف گام نهادن در مسير سياستگذاري­هاي صورت گرفته در سطح كلان كشور از جمله رويكرد اقتصاد مقاومتي، شكلگيري دو ستاد مستقل انرژي زيرنظر معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، تصويب قوانين خريد تضميني توليد برق، سند چشم انداز 1404 و الزام به پيادهسازي تعهدات ملي (كاهش آلاينده ها و ريزگردها) و بينالمللي (COP 21) از مستعدترين هستههاي كسب و كار براي حوزه فعاليت با قابليت كلان ملي و بين المللي است كه از ارديبهشت ماه 1396 در مركز رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي استقرار يافته است.

مشخصات اعضاي اصلي:

 


جناب آقاي مهندس اردلان ايزدي

سركار خانم مهندس
گلناز جرياني

جناب آقاي مهندس اميرحسين نوريان

جناب آقاي دكتر
فرهاد يزدان دوست

نام اعضا

دانشجوي دكتري
مهندسي عمران آب

كارشناسي ارشد
مهندسي مكانيك

كارشناسي
مهندسي برق

دكتري
مهندسي عمران آب

رشته تحصيلي

مسئول گروه
و ارتباط با صنعت
تحقيق و توسعه

طراحي و مدل سازي
هيدروليكي و مكانيكي

فن آوري اطلاعات و ابزار دقيق و طراحي مدار

ناظر و پشتيبان علمي و مدير منابع انساني

سمت در هسته

  1. كسب و كار

 

شماره تماس: 09131258193 و 09196251970

آدرس الكترونيكي: ardalan.izadi@gmail.com و  a.izadi@mail.kntu.ac.ir

تعداد بازدید:
1697
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.