1396/06/05
ره بين صنعت نصير
شركت ره بين صنعت نصير

مدير عامل: سيدمهرداد حسيني

زمينه فعاليت: سيستم هاي ايمني فعال خودرو

ايده محوري: طراحي و ساخت انواع سيستم هاي كمك راننده خودرو
 

  خدمات و محصولات

شركت ره بين صنعت نصير فعاليت خود را در زمينه طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي كمك راننده پيشرفته به منظور بهره‌مندي در صنايع خودروسازي داخل كشور آغاز كرده است. اين گروه بر آن است كه در جهت تجهيز خودروهاي ايراني و در نتيجه بهبود وضعيت ترافيكي و فرهنگ رانندگي به كاهش آمار سوانح رانندگي و افزايش ايمني خودروها و جاده‌ها كمك كند. هدف اصلي اين شركت انتقال فناوري سيستم‌هاي ايمني فعال باتوجه به ظرفيت‌ها، نيازمندي‌ها، فرهنگ رانندگي موجود و آناليزهاي سود به هزينه مي‌باشد. بدون شك در اين راستا مشاوره و تجربه شركت‌هاي مرتبط داخلي و خارجي تاثير به سزايي دارد.

برخي از سيستم هاي كمك راننده به شرح زير هستند :

ü       سيستم تشخيص انحراف از مسير

ü       سيستم هشدار برخورد

ü       سيستم تشخيص علائم راهنمايي و رانندگي

 
 
 
 
 

تلفن:   84062212 021

پست الكترونيك :

 info@rahbin-nasir.ir

وبسايت : www.rahbin-nasir.ir 
تعداد بازدید:
2091
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.