نشست مشترك مركز رشد با مديريت تحقيقات مپنا
نشست مشترك شركتهاي دانش بنيان مركز رشد خواجه نصير با اعضاي تيم مديريت تحقيقات مپنا برگزار شد.
 
نشست مشترك شركتهاي دانش بنيان مركز رشد خواجه نصير با اعضاي تيم مديريت تحقيقات مپنا برگزار شد.
سه شنبه 21 آذرماه نشست مشتركي با حضور دكترپيرمحمدي مدير تحقيقات شركت مپنا و مهندس ابراهيمي مدير مركز رشد دانشگاه خواجه نصير برگزار شد. ارائه محصولات و توانمنديهاي شركتها و اطلاع از روند تحقيقات و برنامه هاي تحقيقاتي مپنا از جمله محورهاي نشست بود.
در اين جلسه ابتدا مديران عامل شركتهاي دانش بنيان مركز رشد، آقايان عليدوستي مديرعامل ناميك، حيدري مديرعامل رازق، گنجه مديرعامل آرتينه صنعت، رحماني مديرعامل هنرمهندسي و دوست محمودي مديرعامل هسته فناور نصير  توانمندي هاي فناورانه شركت خود را بيان كرده در مورد زمينه هاي همكاري با مپنا پيشنهاداتي ارائه نمودند.
در ادامه مدير و كارشناسان اداره تحقيقات مپنا روند و محورهاي تحقيقاتي شركت را تشريح نموده و ادامه جلسه به گفتگو پيرامون محصولات و فناوري هاي طرح شده گذشت.
لازم به ذكر است آقايان ميراحمدي، رضايي، خاكزاد و مرتضوي كارشناسان مديريت تحقيقات مپنا بودند كه در اين جلسه حضور يافتند.
نشست مذكور در راستاي افزايش همكاري هاي شركتهاي دانش بنيان دانشگاهي با گروه صنعتي مپنا صورت گرفت.
پايان خبر
تاریخ:
1396/09/23
تعداد بازدید:
89
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.