پذيرش شركت هاي " هوش فناوران عصر فردا " و " راه كارهاي زندگي و اميد مهام" در مركز رشد خواجه نصير
پذيرش شركت هاي " هوش فناوران عصر فردا " و " راه كارهاي زندگي و اميد مهام" در مركز رشد خواجه نصير
 

ششمين جلسه شوراي مركز رشد مورخ 12/9/96 در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه برگزار گرديد.

در اين جلسه برنامه هاي اجرايي در خصوص دومين جشنواره كسب و كار خواجه نصير (innocup2018  ) تشريح و با اخذ پيشنهاداتي،  مورد تائيد قرار گرفت.

دستور كار ادامه جلسه بررسي درخواست پذيرش دو شركت "راه كارهاي زندگي و اميد مهام" و "هوش فناوران عصر فردا" بود. 
در نهايت شورا  با پذيرش شركت " هوش فناوران عصر فردا " با ايده محوري "ساخت و تجاري سازي سيستم امنيتي قفل هوشمند" به مدير عاملي آقاي ميلاد آبايي راد، در دوره رشد موافقت نمود.
همچنين عضويت شركت " راه كارهاي زندگي و  اميد مهام" با ايده محوري "طراحي و ساخت دستگاه هاي توان بخشي" به مدير عاملي آقاي محمدرضا روحي، موردتائيد شوراي مركز رشد واقع شد.
 
 
 
تاریخ:
1396/09/21
تعداد بازدید:
79
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.