پذيرش شركت كاوشگران فنون جيران در مركز رشد خواجه نصير
شركت كاوشگران فنون جيران به عضويت مركز رشد خواجه نصير درآمد.

شركت كاوشگران فنون جيران با ايده محوري "پياده سازي صنعتي LORA-WAN" و به مديرعاملي آقاي حميد شاهرخ شهركي، عضو مركز رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي شد.

در پي برگزاري پنجمين جلسه شوراي مركز رشد با پذيرش و ورود به مرحله پيش رشد شركت كاوشگران فنون جيران موافت شد. همچنين در اين جلسه برنامه عملياتي مركز رشد در سال 98، توسط مدير مركز رشد ارايه و با موافقت اعضا شورا، تصويب گرديد.

اين جلسه در تاريخ 98/12/05 در مركز نوآوري نصير برگزار گرديد. 
تاریخ:
1397/12/12
تعداد بازدید:
86
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.