ورود دو شركت جديد به مركز رشد
با نظر شوراي مركز رشد با ورود دو شركت جديد و تمديد قرارداد دو شركت عضو مركز رشد، موافقت شد

سومين جلسه شوراي مركز رشد در سال 97 روز يكشنبه 16 دي ماه در مركز نوآوري نصير با حضور اعضاي جديد شورا برگزار گرديد.

در اين جلسه ابتدا به اعضاي جديد شوراي مركز رشد خير مقدم گفته شد و از اعضاي سابق اين شورا، آقايان دكتر جعفر روشني يان، دكتر مهدي احسانيان و دكتر محمد طالعي تقدير و تشكر شد.

سپس گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته در سال جاري و همچنين برنامه هاي آتي مركز رشد، ارائه گرديد. در ادامه فعاليت هاي شركت دانش بنيان "تحليلگر هدايت سامانه" به مدير عاملي آقاي سيدجواد طالبيان و حضور سه ساله در مركز رشد مورد برسي قرار گرفت و با تمديد قرارداد به مدت يك سال ديگر موافقت شد.

سپس شركت "بازار روز ايرانيان" به مدير عاملي آقاي محمد قاضي كه در حوزه ثبت سفارش و توزيع محصولات كشاورزي فعال مي باشد، به ارائه در خواست خود مبني بر ورود به مركز رشد پرداخت كه شورا با ورود به دوره پيش رشد موافقت نمود.
همچنين رييس هيات مديره شركت "كارا انرژي راه آينده"، آقاي موسوي به ارايه درخواست اين شركت براي ورود به دوره رشد پرداختند كه شورا با پذيرش آن در دوره رشد موافقت نمود. اين شركت در زمينه كاهش مصرف سوخت و كاهش آلايندگي هاي زيست محيطي فعاليت مي نمايد.
در انتها شركت "هوشمندتر فناوري تقاضا محور" به مدير عاملي آقاي آرمين مالك پور كه دوره پيش رشد را با موفقيت در اين مركز رشد به اتمام رساندند، به ارائه درخواست خود مبني به ورود به دوره رشد پرداختند كه شورا با ورود به دوره رشد موافقت نمود. اين شركت در حوزه تصفيه آلودگي هواي شهري فعاليت مي نمايد.

بدين ترتيب قرارداد دو شركت عضو مركز رشد تمديد و دو شركت جديد به اين مركز اضافه شدند.

تاریخ:
1397/10/20
تعداد بازدید:
63
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.