همزمان با شروع به فعاليت مركز نوآوري نصير
ششمين نشست هم انديشي مديران مركز رشد خواجه نصير برگزار شد
ششمين نشست هم افزايي مديران عامل شركتهاي عضو مركز رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي يك شنبه نهم ارديبهشت ماه ودر سالن جلسات مركز نوآوري نصير برگزار شد.
 
ششمين نشست هم افزايي مديران عامل شركتهاي عضو مركز رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي يك شنبه نهم ارديبهشت ماه ودر سالن جلسات مركز نوآوري نصير برگزار شد.
 در اين جلسه ابتدا حامد ابراهيمي مدير مركز رشد ضمن خير مقدم به مديران شركتها و نمايندگان آنها گزارشي از برنامه هاي توسعه اي مركز در سال جديد ارائه نمود. سپس با توجه به ورود چند شركت جديد درماه هاي اخير، معرفي مختصري صورت گرفت.
در ادامه  عباس شكراللهي مديرعامل سابق فيزتك و مدير جديد هلدينگ آسماري در سخنراني خود به تشريح بازار فناوري هاي مورد نياز صنعت نفت پرداخت. ارائه پيشنهادهايي به شركتهاي حاضر در جلسه و گفتگو پيرامون آنها در ادامه سخنراني وي مطرح شد.
پايان بخش جلسه توضيحات رئيس هيات مديره داريك انديشان پارسه پيرامون بسته خدمات مالي قابل ارائه به شركتهاي عضو مركز بود. سپس همگي مهمانان به بازديد از مركزتازه فعال شده نوآوري نصير و امكانات آن پرداختند.
شركتهاي مادصنعت نصير، صدرا دارو نصير، اميد زندگي مهام، پارت سازه، پويش تدبير كرانه(فيزتك)، آرتينه صنعت پرتو، فناوران مكانيك و الكترونيك(ناميك)،هوش فناوران عصر فردا، آزمون پيشرفته فراصوت پارسيان، آريا پردازشگران داده هاي مكاني نصيرو سامانه رونق فروش(رازق) در اين نشست هم افزايي شركت كردند.
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/02/19
تعداد بازدید:
48
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.