پذيرش شركت هاي " نوآوران آريا صنعت آرتا " و " توسعه فناوري ستاره پارس " در مركز رشد خواجه نصير
ششمين جلسه شوراي مركز رشد مورخ 12/9/96 در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه برگزار گرديد.


 

 

ششمين جلسه شوراي مركز رشد مورخ 96/12/08 در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه برگزار گرديد.

در اين جلسه گزارشي از مراحل آمادسازي و پيشرفت كار مركز نوآوري و تجهيز آن به اعضاي شورا ارايه شد.

براساس ارزيابي انجام شده همچنين شركت فناوري ايرانيان پژوهش نصير (فاپن) به مدير عاملي آقاي دكتر رضا افضل زاده به عنوان شركت برتر مركز رشد در سال 1396 انتخاب شد. دانشگاه خواجه نصير از سال 95 اقدام به انتخاب برترين شركت عضو مركز رشد در حوزه توسعه اقتصادي نموده و از اين شركت با عنوان" ارزش آفرين برتر" تقدير به عمل مي آيد.

دستور كار ادامه جلسه بررسي درخواست پذيرش دو شركت " نوآوران آريا صنعت آرتا" و " توسعه فناوري ستاره پارس"بود.

كه پس از ارائه درخواست و بررسي، با پذيرش شركت " نوآوران آريا صنعت آرتا " با ايده محوري  "انرژي" به مدير عاملي خانم هاجر زارعي سه دهي زاده در دوره رشد مقدماتي موافقت نمود.

همچنين پذيرش شركت " توسعه فناوري ستاره پارس" با ايده محوري " تصويربرداري از ستارگان" به مدير عاملي آقاي دكتر جعفر روشني يان، در دوره رشد مورد تائيد شوراي مركز رشد واقع شد.

تاریخ:
1396/12/16
تعداد بازدید:
83
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.