در آخرين مراحل ساخت صورت پذيرفت
بازديد مديركل دفتر نوآوري معاونت علمي رياست جمهوري از مركز نوآوري خواجه نصير
شنبه 5 اسفندماه مديركل دفتر نوآوري و كسب و كارهاي نوين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از مركز نوآوري درحال ساخت دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بازديد به عمل آورد.
 
شنبه 5 اسفندماه مديركل نوآوري و كسب و كارهاي نوين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از مركز نوآوري درحال ساخت دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بازديد به عمل آورد.
اين بازديد در چارچوب توافق نامه حمايت از راه اندازي مركز نوآوري دانشگاه انجام گرفت. در اين بازديد دكتر جعفر روشني يان معاون پژوهشي و فناوري و مهندس حامد ابراهيمي مدير مركز رشد دانشگاه، به اتفاق دكتر بازارگان رئيس دانشكده مهندسي مكانيك، دكتر حسام زندحسامي مديركل
نوآوري و كسب و كارهاي نوين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري را همراهي مي كردند.
لازم به ذكر است پروژه راه اندازي مركز نوآوري دانشگاه خواجه نصير از ابتداي سال 96 كليد خورده و درحال حاضر مراحل پاياني ساخت را به اتمام رسانده و درحال تجهيز مي باشد. تمركز مركز نوآوري بر حمايت از تيم ها و كسب و كارهاي نوپاي دانشگاهي خالق نوآوري بوده و 20 تيم كسب و كاري و شركت دانش بنيان نوپا آماده فعاليت در اين مركز هستند.
پايان خبر/
تاریخ:
1396/12/12
تعداد بازدید:
101
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.