معرفي و برنامه زمانبندي مدرسه
معرفي مدرسه كسب و كار خواجه نصير
 
مدرسه تابستانه كسب و كار، برنامه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي تقويت مهارت هاي كارآفرينان، فعالين كسب و كارهاي نوپا و توانمندسازي دانشجويان و دانش آموختگان براي ورود موفق به بازار كار حرفه اي است. اين رويداد با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از برنامه نوآوري دانشگاه  و مشاركت صندوق نوآوري و شكوفايي برگزار مي شود.
 مدرسه كسب و كار امسال، از 22 مرداد الي 15 شهريور برگزار مي شود. به خاطر استقبال از مدرسه كسب و كار، ثبت نام به صورت دومرحله اي خواهد بود. ابتدا پيش ثبت نام انجام شده و بر اساس آن مصاحبه پذيرش صورت خواهد گرفت. پس از مصاحبه ليست نهايي پذيرفته شدگان اعلام و نسبت به ثبت نام قطعي اقدام مي شود. برنامه زمان بندي ثبت نام مدرسه طبق جدول زير است:
 
 رديف عنوان زمان
 1 ثبت نام اوليه (از طريق وبسايت)
 18 تير الي 6 مردادماه
 2 مصاحبه حضوري
 6 الي 7 مردادماه
 3 ثبت نام قطعي
 10 الي 15 مردادماه
 4 پذيرش مدرسه
 22 مردادماه
 5 برگزاري دوره ها
 23 مرداد الي 15 شهريور
 
شرايط ثبت نام
 پذيرش مخاطبان با شرايط زير انجام مي شود:
 1. ثبت نام در مدرسه محدوديت سني و دانشي ندارد اما ظرفيت آن به دليل رعايت استانداردهاي كيفي آموزشي محدود است.
 2. ثبت نام در دو مرحله پيش ثبت نام و حضوري انجام مي شود كه پيش ثبت نام رايگان است.
 3. هزينه ثبت نام كل دوره ها 15 ميليون ريال است.
 4. اعضاي شركتهاي دانش بنيان و شركتهاي مستقر در مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري از 30درصد تخفيف برخوردار هستند.
 5. كارآفرينان و مديران استارتاپها از 40 درصد تخفيف برخوردارهستند.
 6. دانشجويان كليه مراكز آموزشي كشور از 50درصد تخفيف برخوردار هستند.
 7. دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از 70 درصد تخفيف در هزينه ثبت نام برخوردار مي باشند.
 8. طبق توافق با صندوق نوآوري و شكوفايي، شركتهاي دانش بنيان از 70درصد تخفيف در هزينه ثبت نام برخوردار مي شوند.
براي مدرسه كسب و كار خواجه نصير عنوان اينوكاپ پلاس انتخاب شده است. چرا كه اين رويداد به مثابه ديباچه جشنواره نوآوري و كسب و كار خواجه نصير  (INNOCUP) عمل خواهد كرد. اين دوره تابستاني تقويت توانمندي در سه حوزه  1- راه اندازي و مديريت كسب و كار،  2-تجاري سازي فناوري و 3-توسعه مهارت هاي فردي را براي مخاطبانش هدف گذاري كرده است. شركت كنندگان مدرسه:
 •  الفباي راه اندازي و توسعه كسب و كار شخصي خود را مي آموزند.
 • با تجربيات شركت هاي دانش بنيان نوپا آشنا مي شوند.
 • روش هاي ارزشگذاري و كسب فناوري را پيگيري مي كنند.
 • طراحي و توسعه محصول/خدمت فناورانه را تمرين مي كنند.
 • با فرصت ها و روندهاي روز خلق ارزش و ثروت در دنيا آشنا مي شوند.
 • مهارت هاي ورود موفق به بازار كار حرفه اي و استخدام را در خود تقويت مي كنند.

چهارده روز كسب و كاري

مدرسه از 22 مرداد تا 15 شهريورماه برگزار مي شود. در اين مدت امكان اقامت خوابگاهي براي متقاضيان شهرستاني (با اخذ هزينه جداگانه) فراهم خواهد بود. شركت كنندگان مدرسه تابستاني، چهارده روز كسب و كاري با 18 عنوان و سرفصل ويژه را به شيوه تعاملي (Intractive) و با حضور مجرب ترين مدرسين حوزه استارتاپي كشور تجربه كرده و ضمن كار بر روي ايده اي محوري، مدل كسب و كار خود را تدوين و آماده ورود به دنياي ارزش آفريني مي شوند. در ادامه اين رويداد آموزشي، تيم هاي شكل گرفته مي توانند از خدمات مركز نوآوري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي تكميل ايده و محصول خود استفاده و در مركز مستقر شوند.
 
برنامه زمانبندي عناوين و دوره هاي آموزشي مدرسه كسب و كار به شرح زير است: 

 

 

 
 
 

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/05/08
تعداد بازدید:
4003
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.